Referater 2023

Referat 19.01.2023

Referat 20.04.2023

Referat 09.06.2023

Referat 31.08.2023

Referat 12.10.2023

Referat 13.12.2023

___________________________________________

Bestyrelsesmøde i Fraktionen af Kliniske Undervisere - 19.01.2023

Kan også downloades verbatim her.

Mødested: Virtuelt møde
Deltagere: Lars, Jakob, Ann, Sanne, Charlotte, Nina, Catharina
Afbud: Katharine fra Klubben for kliniske undervisere i ergoterapi som ellers var inviteret til mødet. Nadia
Bemærkninger til fremmøde: Vi får besøg af Psykolog Maria Storgaard fra Studenterrådgivningen
Bemærkninger til dagsorden: Prioriterings-rækkefølgen og tidsforbrug på punkterne ændres/planlægges på dagen. Tjek evt. jeres kalendere allerede nu, så vi ikke skal bruge så meget tid på at finde datoer til onlinemøderne. Vi har kun to timer til denne historisk lange dagsorden!

Dagsorden:

 1. Mødeplan for det kommende år.
  • Årskursus og GF d. 8.2
 • Onlinemøde april.
 • Sommermøde med overnatning. Fredag d. 9.6 – 10.6
 • Onlinemøde august
 • Dagsmøde i Kolding tirsdag d. 10.10
 • Onlinemøde december.
 • Det er tidl. aftalt at vores rul er onsdag i uge 6. onsdag i uge 24 og tirsdag i uge 41. Ind i mellem de fysiske møder, afholder vi ad hoc onlinemøder.
 • Vil alle afstemme kalendere og komme med forslag til onlinemøderne?

Online møder; 20./4. + 31./8. +13./12.

Muligt internat; 9.-10. juni

Fysisk møde i Kolding; 12. oktober 10.00-14-00

 1. Status nye medlemmer.

Opfølgning. Modtager en liste over medlemmer fra regional politisk konsulent Liselotte. Status.

Ligger stødt på 155 personer

 1. Punkter til GF udover de sædvanlige?
  1. Skal der sendes info ud om ”internat”-planer sammen med indkaldelsen, og hvem vil skrive dette lille skriv, så vi kan tage beslutning om det på GF. Opfølgning på priser (Sanne og Nina)
  2. Logo – ligeledes punkt til GF – info ud sammen med indkaldelsen, 10.000, -kr. hvem vil skrive det?
  3. Vedtægtsændring til godkendelse. Udvider bestyrelsen med rep. fra alle skoler – dvs. også Haderslev og Roskilde?

Der adviseres om forslag om nyt logo og internat for bestyrelsen, i ref. fra i dag og i Nyhedsbrevet.

Forslag til ændring i vedtægter (det med grønt er ændringsforslag)

 • §3 tilføjelse; Kliniske Undervisere i Fysioterapi, ”og fysioterapeuter med undervisning som primært arbejdsområde” som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, kan optages som medlemmer.
 • §10 forslag om ændring; at ”min 6 – max 8” ændres til ”min 6”
 • §10 det foreslås at der tilføjes til afsnit 1; ”det tilstræbes at alle undervisningssteder repræsenteres”
 • §10 UC´erne navne opdateres til;
  Professionshøjskolen UCN, Via UC, Campus Holstebro, Via UC, Campus Århus, UCS Campus Esbjerg, UCS Campus Haderslev, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon Campus Næstved, Professionshøjskolen Absalon Campus Roskilde, Københavns Professionshøjskole (KP) Nordsjælland og KP Sigurdsgade.
 1. Samarbejde Klubben for kliniske undervisere i ergoterapi status/opfølgning. Status på om vi må deltage til arrangement med Chr. Hjortkjær. (Lars)

Fortsat ikke afklaret. Lars rykker og melder direkte tilbage til Sanne og ref.

Ann deltager i deres bestyrelsesmøde den 20/4 og der er også deltagelse fra deres side på vores årsmøde.

 1. Besøg af Maria Stougaard fra Studenterrådgivningen

Maria præsenterer Studenterrådgivningens tilbud og arbejde. De har også ekstra fokus på Generation Z, Flere med erkendte diagnoser/tilstande som; angst, depression og stress. Fokus på at disse unge også er blevet vanskeligere at undervise på de videregående udd. Fokus på hvordan SR og vi andre kan ramme alle og ikke kun de få som har et identificeret behov for særlig støtte under uddannelsen.

Der tales om hvordan vi kan bruge dem. Vi vil som kl. undervisere kunne modtage (mod betaling) sparring/supervision i konkrete cases. Det er muligt at benytte sig af workshops (tre timer)( ca. 7000,-) Vi kan også henvise de studerende til SR. Det er gratis for dem og består af psykolog samtaler. De booker direkte på deres hjemmeside.

 1. Status på temadagen d. 26.10.22. Feedback. Økonomi.

Budget på 130.000, - forbrug 70.000, - 115 deltagere på dagen.

 1. Sidste hånd på Årsmødet. Forslag fra Jakob.

Skal vi selv finde på oplægsspørgsmål? Print af Helle model for arketyper til at ligge på bordene.

Charlotte og Jakob sætter sig sammen til frokosten på dagen og planlægger oplægsspørgsmålene og sætter workshoppen i gang efterfølgende.

 1. Nyhedsbrevet

Sanne laver indlæg vedr. vedtægtsændringer

Artikelsøgning rygges til april

 1. Rammer for bestyrelsesseminar i juni.
  Hvor og hvilke emner vil vi have på? Evt. en mere langsigtet strategi (nu skal så vi godt nok lige have´ det godkendt først jo!)

Der er lavet flere forespørgsler, der arbejdes videre med den konkrete dato. Der er budgetteret med 25.000, -

 1. Kompetenceprofilen, sidste nyt.

Der mangler gode billeder, være lederrådet, hovedbestyrelsen, Dansk Selskab, uddannelseslederne hos Fysio og fraktionen for privat praktiserende. Enkelte uafklarede spørgsmål.

 1. Vil vi lukke op for muligheden for at andre undervisere kan melde sig  ind i fraktionen?

Dette besluttes

 1. Nyt fra forhandlingerne i SALS?

Privatpraktiserende har som sådan ikke nogen overenskomst i forhold til at være klinisk underviser. Nina har sammenholdt takster for det offentlige og formuleret en anbefaling/ønske om et indeks. Dette er sendt til Tanja Nødelund i Danske Fysioterapeuter og til SALS.

 1. Update på - OK/kravs indsamlingerne.

Lars orienterer

Forslag til at vi arbejder på en løft for kommunale over10 år og regionale under 10 år.

Lars og Ann arbejder på et oplæg til årsmødet.

 1. Opsamling på sidste mødes punkter;
 • Lene Lebechs deltagelse. Enighed om at det var godt at møde hende.
 • Praktikkontrakter v. Charlotte. Intet at berette.
 • Status på søgning på artikler om klinisk undervisning. Charlotte, Nina og Nadia: der arbejdes videre.
 • Evalueringspraksis (kan dette pkt. skydes til næste onlinemøde?) Sanne tager det med til næste møde
 1. Eventuelt

Nina er modtagelig for forslag til Visionsudvalget under Danske Fysioterapeuter som hun har en plads i. Charlotte arbejder på at muliggøre et vikarbureau for studerende. Det er i proces.

Punkt til næste

-Opsamling på besøg fra Maria S og evt. workshop i samarbejde med Klubben for Ergoterapeuter

-evalueringspraksis