Referat fra generalforsamling 2023

Referat af Generalforsamling 8. februar 2023

Fraktionen af Kliniske underviser i Fysioterapi

Ad. 1
Jane Østergård Lundbæk valgt. Generalforsamlingen er lovligt og rettidigt varslet.

Ad. 2
Sanne Frisch valgt til ref.

Ad. 3
Formandens beretning. Formandens beretning er uploadet til hjemmesiden her.

Ad. 4
Regnskab og budget gennemgås og godkendes. Regnskab er uploadet til hjemmesiden her.

Ad. 5
Revisor: Bodil Thomsen genvælges.

Ad. 6
Indkomne forslag til godkendelse:

  • Internat fra fredag eftermiddag til lørdag formiddag, for at komme i dybden med langtidssigtede planer for Fraktionens arbejde. GODKENDES
  • Nyt logo for Fraktionen - GODKENDES
  • 3 GODKENDES, når det tydeliggøres at det er en forudsætning at man er medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
  • 10 GODKENDES, med følgende ændring, UC Absalon hedder nu Erhvervshøjskolen Absalon.

Ad. 7
Årligt kontingent bibeholdes på 350 kr.

Ad. 8
Kort præsentation af kompetenceprofilen, som kommer ud snarest. Den vil blive lagt ud på Fraktionens hjemmeside, nyhedsbrev, via Corpus's nyhedsbrev og i Danske Fysioterapeuters fagblad.

Der er fremlagt OK krav fra de ansatte i privat praksis(SALS) til arbejdsgivere. Forhandlingerne er i gang.

Evt.
Der efterlyses en mere aggressiv indsats fra Fraktionen, så denne taler de praktiserendes sag i OK forhandlinger. Dette vil der blive arbejdet på i fremtidige forhandlinger.