Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens er sammensat af en klinisk underviser tilknyttet hver af de eksisterende fysioterapeutskoler.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Hvert år er halvdelen af bestyrelsen på valg. Bestyrelsen vælger selv formand, sekretær og kasserer.

Der afholdes ca. 4 årlige møder som regel i Kolding. Der udbetales rejsegodtgørelse.

Bestyrelsens opgaver består først og fremmest i at varetage de særlige interesser, der gælder kliniske undervisere vedrørende løn- og arbejdsforhold. Desuden beskæftiger bestyrelsen sig med udviklingen af grunduddannelsen, herunder især den kliniske del, planlægning og opfølgning af den årlige generalforsamling samt løbende kontakt til Danske Fysioterapeuter og foreningens øvrige fraktioner og faggrupper.

Der skrives referat af alle bestyrelsesmøder. Referater formidles videre til medlemmer af fraktionen.

Bestyrelsesmedlemmet for den enkelte skole er ansvarlig for at høre medlemmerne i de aktuelle sager og formidle bestyrelsens drøftelser og beslutninger videre til medlemmerne. Desuden skal bestyrelsesrepræsentanten henvise til hjemmesiden til kliniske undervisere, som ønsker at blive medlem af fraktionen.