Medlemsfordele

Som medlem vil du have en fraktion og en bestyrelse der arbejder aktivt for medlemmer.

Der er en landsdækkende kommunikation, da bestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra alle landets skoler.

Som fraktion har vi tæt kontakt til Danske Fysioterapeuter, når vi ønsker det og har brug for det.

Fraktionen har meget fokus på arbejdsforhold for de kliniske undervisere og arbejder aktivt for at forbedre forholdene.

I forbindelse med overenskomstforhandlinger indsender fraktionen forslag på vegne af de kliniske undervisere.

Som medlem af fraktionen kan du deltage i fraktionens gratis kurser

Det årlige medlemskontingent koster 350 kr.