Pjece om medlemsfordele

Om Fraktionen af kliniske undervisere:

Bestyrelsens er sammensat af en klinisk underviser tilknyttet hver af de eksisterende fysioterapeutskoler.

Der afholdes ca. 4 årlige møder

Bestyrelsens opgaver består først og fremmest i at varetage de særlige interesser, der gælder kliniske undervisere vedrørende løn- og arbejdsforhold. Desuden beskæftiger bestyrelsen sig med udviklingen af grunduddannelsen, herunder især den kliniske del, planlægning og opfølgning af den årlige generalforsamling samt løbende kontakt til Danske Fysioterapeuter og foreningens øvrige fraktioner og faggrupper.

Referater fra møderne kan findes på hjemmesiden.

Medlemskab:

Det årlige medlemskontingent koster 350 kr., som trækkes automatisk via dit kontingent til Danske Fysioterapeuter.

Du får som medlem:

  • en fraktion og en bestyrelse, der arbejder aktivt for medlemmer.
  • fraktion med fokus på arbejdsforhold for de kliniske undervisere og som arbejder aktivt for at forbedre forholdene.
  • en fraktion der i forbindelse med overenskomstforhandlinger indsender forslag på vegne af de kliniske undervisere.
  • en landsdækkende kommunikation, da bestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra alle landets skoler.
  • mulighed for at deltage i fraktionens gratis kurser.

Som fraktion har vi tæt kontakt til Danske Fysioterapeuter, når vi ønsker det og har brug for det.

Hvis du har spørgsmål, om hvordan man bliver klinisk underviser, om lønforhold eller om arbejdsforhold så kontakt det bestyrelsesmedlem, som er tilknyttet det enkelte uddannelsessted.                          

Alle aktuelle bestyrelsesmedlemmer er vist på hjemmesiden