Den gamle funktionsbeskrivelse

Her kan du læse den gamle funktionsbeskrivelse fra 2004

Denne funktionsbeskrivelse er overordnet og kan suppleres med en stillingsbeskrivelse på de enkelte arbejdspladser.

Organisatorisk placering:

Den kliniske underviser refererer til den administrative ledelse på det enkelte kliniske undervisningssted.

Funktionsområde:

 • Varetage klinisk undervisning af fysioterapeutstuderende. 
 • Sikre kvaliteten af den behandling, de studerende yder patienter og brugere.
 • Varetage samarbejde om den studerendes undervisning, med fysioterapeutskolen, det kliniske
  undervisningssted og de øvrige kliniske undervisere.

Den kliniske undervisers opgaver:

Organisatorisk at 

 • Være ansvarlig for at klinisk undervisning er i overensstemmelse med fagbeskrivelsen
  og studieordningen. 
 • Være ansvarlig for at indføre de studerende i det kliniske undervisningssteds organisatoriske opbygning. 
 • Være ansvarlig for at planlægge den kliniske undervisning, både overordnet for hele perioden og løbende ved udarbejdelse af uge - og dagsplaner. 
 • Udarbejde skriftlige undervisningsplaner og materialer til brug i undervisningen.
 • Finde egnede patienter til de studerende og skabe sig overblik over alle patienterne. 
 • Forberede undervisning, vejledning, supervision og evaluering.
 • Være ansvarlig for at planlægge interne prøver.
 • Være ansvarlig for tværfaglige undervisningsforløb i samarbejde med øvrige faglige uddannelser.


Pædagogisk at

 • Vejlede, supervisere og undervise de studerende.
 • Give løbende feedback til de studerende.
 • Evaluere/bedømme de studerende i forhold til de beskrevne mål.
 • Indgå i et samarbejde med de studerende, der fremmer deres evne til refleksion, fagligt, kommunikativt og etisk.
 • Være ansvarlig for de studerendes skriftlige arbejder i relation til dokumentation.
 • Vejlede de studerende i den skriftlige kliniske ressonerings proces og vurdere resultatet.
 • Skabe mulighed for, at de studerende kan indgå i mono - og tværfagligt samarbejde.
 • Afholde intern prøve.
 • Medvirke til at skabe et studieegnet miljø til pædagogisk udvikling


Kvalitetsudviklingsmæssigt at

 • Fastholde og udvikle kvaliteten i den kliniske undervisning gennem egen faglig og pædagogisk udvikling, herunder deltage i efter - og videreuddannelse.
 • Sætte sig ind i grunduddannelsens faglige indhold og niveau i forhold til perioden, samt læse relevant faglitteratur.
 • Ajourføre sig med undervisningsplaner og undervisningsmetoder.
 • Ajourføre sig med arbejdsstedets faglige og organisatoriske udvikling.
 • Foretage evaluering af og reflektere over de afsluttede kliniske undervisningsforløb


Kvalifikationer:

 • Autoriseret fysioterapeut.
 • Anbefales at have haft erfaring med fysioterapeutisk praksis i minimum 2 år
 • Pædagogisk indsigt / kundskab.
 • Minimum leve op til bekendtgørelsens anbefalinger for efteruddannelse af kliniske undervisere.
 • IT- kompetence.
 • I øvrigt henvises til Undervisningsministeriets BEK. nr. 497 af 20/06/2002 og BEK. nr. 236 af 30/03/2001


Arbejdsforhold:

 • Klinisk underviser i fysioterapi er ansat 37t.
 • Den kliniske underviser tilrettelægger selv sit arbejde indenfor den ugentlige arbejdstid.
 • Det er hensigtsmæssigt for kvaliteten af den kliniske undervisning, at den kliniske underviser ikke indgår i det kliniske undervisningssteds almindelige arbejdstilrettelæggelse.
 • Lokaleforhold som giver mulighed for undervisning, vejledning og uforstyrrede samtaler med de studerende. Samt giver den kliniske underviser en mulighed for uforstyrret forberedelse.

Funktionsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med og anbefales af Danske Fysioterapeuter.

Fraktionen af kliniske undervisere September 2004