Studenterrådgivning

Studenterrådgivningen er en landsdækkende organisation, der yder gratis social og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Studenterrådgivningen arbejder samtidig for at forebygge mistrivsel hos studerende, blandt andet ved at understøtte uddannelsernes arbejde med studietrivsel.

Der er mange studerende i mistrivsel i dag. En af de overgange, som vi kan se er rigtig svær for de studerende, er overgangen til praktik. Flere kliniske undervisere oplever studerende der har svært ved at være i praktikken på en god måde og de kliniske undervisere står over for en vanskelig opgave med både at tage hånd om de studerendes udfordringer, undervise og vejlede samt arbejde med studerende som kan fremstå umotiverede.

I Studenterrådgivningens Afdeling for Udvikling og Forebyggelse har vi gennem de seneste par år haft et særligt fokus på samarbejde med de kliniske uddannelsessteder i forhold til det udfordrende samarbejde med studerende, hvor psykiske udfordringer og mistrivsel står i vejen for læring og udvikling. Dette gør vi gennem workshops, kursusforløb og supervision med de kliniske undervisere hvor kompleksiteten og udfordringerne i deres arbejde udfoldes i fællesskab og vi arbejder med konkret viden og værktøjer således at de kliniske undervisere føler sig klædt godt på til samarbejdet med studerende med vanskeligheder.

Hvis der er behov for yderligere viden er du meget velkommen til at kontakte psykolog fra Studenterrådgivningens Afdeling for Udvikling og Forebyggelse Maria Storgaard på msg@srg.dk