Diplomopgaver Erik Vestergaard

Opgaver fra et pædagogisk diplomforløb - Erik Vestergaard:

Modul Viden og Dannelse

Mesterlæren og praktikfoløb i Fysioterapeutuddannelsen: Hvorledes kan mesterlærebegrebet som det fremstilles i dag kaste lys over praktikken for fysioterapeutstuderende, når fysioterapeutisk behandling forstås som en kompleks interaktion mellem mennesker? 2002.

Modul Organisationsteori

To fag frem: Hvilke faktorer har haft indflydelse på at Ergo- og Fysioterapien på Kolding Sygehus sammenlægges med én ansvarlig chefterapeut og hvilke konsekvenser kan sammenlægningen tænkes at få for samarbejdet mellem de to faggrupper? 2002.

Modul Gruppe- og organisationspsykologi

Den kliniske underviser som gruppedeltager: Hvilke rollemæssige forhold gør sig gældende for en klinisk underviser i fysioterapi som gruppedeltager blandt fysioterapeutstuderende i praktik på Kolding Sygehus med særlig fokus på rolleforvirring og rollekonflikter? 2004

Modul Voksenliv og læring

Observation og pålidelighed: Hvilke krav kan man stille til en klinisk underviser, når denne bruger observation til at evaluere fysioterapeutstuderendes læreproces igennem en praktikperiode?

Afgangsprojekt

Grupperefleksion i et monofagligt og tværfagligt perspektiv - Et Tværfagligt Studieafsnits læringsværdi for fysioterapeutstuderende i sygehuspraktik.
Hvordan adskiller deltagelse på et tværfagligt studieafsnit sig læringsmæssigt fra nuværende sygehuspraktik for danske fysioterapeutstuderende med særligt fokus på fordele ved tværfaglig grupperefleksion?