Formandens beretning 2017

Roskilde den 20-1-2018

Bestyrelsen er igen sammensat af alle UC’er minus UCN. Holdet er Ann Louise Lunddahl, Jens Olesen, Inger Kolind (som stoppede midt i perioden – afløser endnu ikke fundet), Catharina Bøgelund, Sanne Frisch, Lars Engelst Petersen og undertegnede som formand. Tak til Inger for hendes Indsats.

2017 var et begivenhedsrigt år. Bestyrelsen har som følge af den nye reform igen været kaldt på overarbejde. Sidste år kæmpede vi for retten til at hedde kliniske undervisere, i år har vi kæmpet for retten til overhovedet at være tilstede til kliniske eksamener. I det oprindelige oplæg hed det at:

     § 34. Prøverne har enten intern eller ekstern bedømmelse.

Stk. 2. Ved prøve med intern bedømmelse foretages bedømmelsen af en eller flere lærere ansat på uddannelsesinstitutionen (eksaminator). Ved prøve i praktik kan en praktikvejleder deltage som eksaminator sammen med læreren eller lærerne.

Det var det lille ord ”kan”, som er humlen i det hele. UC’erne mente, at de således kunne afholde kliniske prøver på de kliniske undervisningssteder uden en klinisk underviser. Dette blev gennem flere møder og en del mailkorrespondance med DFys og til sidst et møde med DFys, styrelsen for forskning og uddannelse, samt repræsentanter for bestyrelsen for de kliniske undervisere præciseret. Således kan vi ikke udelades til en klinisk eksamen. Vi skal overholde ”Lov om autorisation af sundhedspersoner”, derfor påhviler det den kliniske underviser at sikre patientens tarv til en eksamen.

Der var forskellige måder at imødegå dette problem på rundt omkring i landet, men der er nok ikke sat det allersidste punktum i denne sag. I princippet hviler det hele på det gamle problem med vores tilknytning til UC’erne, som aldrig er blevet formelt anerkendt som en del af uddannelsen af fysioterapeuter.

Bestyrelsen ønsker at fortsætte med ekstern hjælp til hjemmeside og revisor arbejdet fra Agnes Engemann. Det er vi fortsat glade for og tilfredse med.

Under førnævnte møde med DFys drøftede vi også den seneste undersøgelse af de kliniske underviseres arbejdsforhold. Dette punkt blev brugt til at løfte problemet omkring vores arbejdsforhold/rettigheder over for egne arbejdsgivere og resultatet blev, at forholdene skal tages på dagsordenen i DFys lederråd, og at DFys vil informere lederne generelt om vigtigheden af, at de tager ansvar for den kliniske undervisning. Derudover blev det aftalt, at vi inviteres til at deltage på lederrådsmødet.

Jeg kan ikke med sikkerhed sige, at dette er blevet opfyldt. I hvert fald har vi ikke deltaget i noget møde endnu. Jeg ved heller ikke, om det kommende formandsvalg får konsekvenser for dette.

Derudover har vi i bestyrelsen valgt, at bruge penge på noget vi ikke plejer: Oprettelsen af en fysioterapi-uddannelse i Masanga, Sierra Leone i Afrika. Vi har aftalt en lille modydelse, således at vi på et senere tidspunkt kan få besøg af initiativkvinden Marie Børresen, som så vil fortælle om hele projektet.

Desuden fortsætter vi med at støtte bestyrelsens adgang til ”fagkongressen” og enkelte andre møde/kursus-aktiviteter. Vi vil også i lighed med de senere år opfordre til, at medlemmer der afholder eller skaber arrangementer der falder indenfor vores område tager kontakt for evt. økonomisk støtte.

Med venlig hilsen

Uffe Holmsgaard Rasmussen

Formand i fraktionen af kliniske underviser