Referater 2019

Referat 08.03.19

Referat 29.07.19

___________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 08.03.19

Der indkaldes til møde om
Bestyrelsesmøde i fraktionen for kliniske undervisere

Mødedato og mødested
08.03.19 Sundhedscenteret i Kolding,

start/slut
10.00/14.00

Mødeleder
Ann Louise (anlc@kolding.dk)

Deltagere
Uffe, Jens, Lars, Catharina, og Ann Louise.

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Siden sidst.

Problematisering af flere arbejdspladser hvor man ønsker sygeplejemodellen. Et dilemma ved det er blandt andet at vi som fysser har ansvaret via vores autorisation, fordi vi har diagnostisk ansvar. Det har sygeplejerskerne ikke. Med vores øjne kan modellen helt sundhedslovsjuridisk derfor ikke anvendes. Noget vi måske skal tage videre til danske fysioterapeuter.

Obs for at få meldt tilbage til censorformandskabet når vi er ude som censorer til den kliniske prøve, når vi oplever at der ikke er sat tilstrækkeligt tid af til transport i mellem afdelinger, eller i mellem praktisksteder.

 1. Bekymringsbrevet

Regionerne har en medarbejder der har kontakt til deres praktiksteder og forhandler med UCerne, i ft. kontrakter. Det betyder at man bedre kan lægge pres på en rimelig afregning af studieuger. Måske skal vi opfordre vores kommunale ledere om af få et lignende fælles fodslag? Den 18.3.19 har hovedbestyrelsen møde hvor de tager vores henvendelse op.

Vigtigt at vi fortsat byder os til i ft et dialog møde med Danske fysioterapeuter. Gerne sammen Med Christina Vestergaard som repræsentant for de private område.

Vi er i venteposition indtil vi har modtaget et referat fra hovedbestyrelsen. Lars følger op. Vi kontakter hver især vores repræsentanter indenfor hovedbestyrelsen. Foreløbigt er det strømninger øst for Storebælt, men vi har bl.a. derfor brug for en standardiseret vilkårsaftale for klinisk undervisning

 1. Kommende samarbejdsmøde med Christina Vestergaard. Hvordan hjælper vi vores kolleger i priv.sektor bedst? Vi vil gerne samarbejde om et fællesskriv om udvikling af kvalitetssikring af klinisk undervisning og ensretning af vilkår.
 2. Konstituering;

Vi har bestemt at vi kører videre med kollektiv ledelse, indtil videre. Chatarina står fremover for mødeindkaldelserne. Ny dato er sat til d. 20.5.19

 1. Evaluering af årskurset. Vi havde deltagelsesrekord på 50. Folks tilbagemeldinger er positive både i ft Svend Brinkmann og Maria Sørensen fra Masanga.
 2. Planlægning af næste årskursus. Der er fortsat ønske om et oplæg omkring psykisk sårbare studerende. Vi overvejer en psykiater som kan gennemgå ADD, ADHD, Aspergers, spiseforstyrrede, Ortoreksi og psykisk sårbare i det hele taget, som eksempler i ft. Hvordan vi støtter og forventingsafstemmer bedst muligt. Helt konkrete værktøjer til hvordan. Dorthe Birkmose er en mulighed til 2021.
 3. Lars og Jens tager kontakt til UCN for at komme med på deres næste fælles møde for kliniske undervisere. Vi har manglet en rep. Fra UCN i bestyrelsen længe.
 4. Jens orientere.

Vi åbner op for at invitere underviserne fra UCerne med til vores årskursus imod betaling. Vi vil gerne fremme samarbejdet ml. dem og os.

___________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 29.07.2019

Der indkaldes til møde om
Bestyrelsesmøde i fraktionen for kliniske undervisere

Mødedato og mødested
29.07.19 Sundhedscenteret i Kolding,

start/slut
10.00/14.00

Deltagere

Uffe, Ann, Pernille, Catharina evt. over skype/facetime
Lars, Jens

Dagsorden

 • Godkendelse af referat
 • Bordet rundt

Diskussionsemne til næste gang. Hvor mener vi vi skal hen med vores uddannelse?

 • Støtte til KUF / Massanga. Fraktionen har ikke hjemmel til at give penge til enkeltpersoner. Vi bakker op og glæder os over at Kirstine vil afsted.
 • Status på samarbejde med SALS sektionen. Hvad kom der ud af mødet med DF/Tina/Michael.

Det er fortsat fraktionens opgave at varetage alle kliniske underviseres tarv og interesser, fagpolitisk. Det er vigtigt at vi samarbejder med SALS sektionen, omkring vidensdeling i ft. de privatpraktiserende. Først og fremmest for at opnå ensartethed og et rimeligt kvalitativt niveau i den kliniske undervisning. Vi arbejder for de medlemmer som er indmeldt i fraktionen. Vi har brug for at få defineret nogle nedslagspunkter fra SALS.

 • Lighed og Sundhed - nyt fokus for DF - Er det noget vi bør forholde os til i den kliniske undervisning?

Vi har brug for at få præciseret hvordan uligheden skal forstås. KP har erfaringer indenfor de socialt udsatte. Hvad vil det sige at der er kropslig lighed? (At alle får adgang til fysioterapeutisk indsats uanset socialt lag og personlige ressourcer)

 • Næste årsmøde/kursus - ungdomspsykiater Morten Ørnstrup.

Jens foreslår Per Skaarup som underviser til det Årskursus i 2021.

 • Punkter til næste gang. Indkaldelse af Christina Vestergaard/SALSsektionen.
 • Hvor mener vi vi skal hen med vores uddannelse?