Referater 2018

Referat 03.09.18
___________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 03.09.18

Mødedato og -tidspunkt:
3. september 2019 kl. 10-14
Mødested:
Sundhedscenter Kolding
Mødeleder:
Ann Louise (anlc@kolding.dk)
Deltagere:
Uffe, Jens, Lars, Nadia, Catharina, og Ann Louise.
Bemærkninger:
Der bliver bestilt en brunchtallerken som vi plejer.

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Siden sidst.
  3. Jubilæumsbogen
  4. Repræsentantskabsmøde 2018/ Lars.

Lars har ikke forslag med til rep.møde men holder sig orienteret. Fremadretttet kan en formaliseret funktionsbeskrivelse være et fokus.

  1. Årskuskursus 2019 - planlægning

Årskursus d. 29.01.2019. Her vil Svend Brinkmann komme og dele hans synspunkter om den tid vores unge studerende og vi er en del af. Nadia skriver en reklame til nyhedsbrevet for årskurset samt en reklame til Fysio.dk for mulige nye medlemmer. Lars kontakter Svend Brinkmann for detaljer. Uffe kontakter Marie fra fys.skolen i Sierra Leone, for om hun har mulighed for at deltage 1 time samme dag.

  1. Udfordringer med sammensætningen af de kliniske forløb og de kliniske underviseres arbejdsforhold i forbindelse med sammenlægningen af Metropol/Capital v. Nadia.

De kliniske undervisere er ikke inddraget i planlægningen af praktikforløb og placeringen af samme. Det er på nogle steder svært at oprette en fuld Klin.uv. stilling pga. modellen. Der mangler hensyn til de studerende.

  1. Opgavefordelingen i bestyrelsen. Ann Louise trækker sig ikke alligevel fra Sekretærposten. Uffe trækker sig fra formandsposten efter årskursus 2019 i fb. med orlov fra stillingen som klinisk underviser.

  2. Evt.

Kliniske undervisere i weekendrul. Uffe kommer med et oplæg til fagbladet