Referater 2015

Referat 12.05.15

Referat 21.09.15

___________________________________________

Referat bestyrelsesmøde 12.05.15

Der indkaldes til møde om
Bestyrelsesmøde i fraktionen for kliniske undervisere

Mødedato Mødested Møde
12.05.15 Sundhedscenteret i Kolding,

start/slut
10.00/14.00

Bemærkninger

Der er morgenbrød kl. 10.00 og en sandwich til frokost.

1. Bordet rundt

2. Opsamling på sidste kursus med Ninna Schriver

Der er generelt tilfredshed med kurset. Vi oplever en stigende tilgang
til kurserne efter vi er overgået til rent pædagogiske sigte.
Der er overvejelser omkring næste kursus. Det foreslås at der
kommer noget omkring eksamination og der er overvejelser omkring
om det er vores opgave. Censorformandskabet afholder jævnligt
nogle meget informative arrangementer som netop dækker dette.
Vi overvejer Per Skårup i ft. Relationen ml. kuf og studerende. Uffe
kontakter ham desangående.

3. Fagkongres.

Vi ønsker os mere på dagsordenen i ft. Klinisk undervisning.

4. Udviklingsarbejde ”læring i klinisk praksis” (Ann)

5. etc.

Kan vi komme med i Introprogrammet til nye kliniske undervisere, for
at vi tidligere kan tage hånd om nye kolleger?

____________________________

Referat bestyrelsesmøde 21.09.15

 
 

Der indkaldes til møde om

Møde nr.

Bestyrelsesmøde i fraktionen for kliniske undervisere i fysioterapi

 

Mødedato

Mødested

Møde start/slut

21.09.15

Sundhedscenteret, skovvangen 2a Kolding, lokale 2.21.

10.00/14.00

Deltagere

Fraktionens bestyrelse,

Formand for Danske fysioterapeuter Tina Lambrecht og

René Andreasen, Danske fysioterapeuter

Bemærkninger

http://sundhed2016.dk/rammerne-for-de-monofaglige-udviklingsgrupper-klar/


Uffes udtalelser i forbindelse med den verserende debat på DFs hjemmeside skal læses under rubkrikken "optaget skal ned".

Der serveres et let morgentraktement og frokost.
 

 

Dagsorden  1. Bordet rundt. Seneste nyt fra baglandet og dertilhørende UC’ere

  2. Kirstens arbejde med priv.prakt. funktionsbeskrivelse. Kirsten arbejder på at få et skriv færdigt som hun sender ud til bestyrelsen. Der opfordres fortsat til at baglandende kommer med input til kirsten via deres respektive bestyrelsesmedlemmer.

  3. Ideer til efterårets kursus! Der er sendt forespørgsel ud til Per Revstedt og Steen Wackerhausen. Vi håber at kunne sætte en dato til d. 19.11.15

  4. Danske fysioterapeuter orienterer ang. ny studieordning; Danske fysioterapeuter inddrager de kliniske undervisere så snart der kommer noget konkret som vi kan forholde os til. Holdningen er at der formentligt ikke kommer noget nyere eller bedre ud af ændringerne.

  • Bestyrelsens holdning til danske fysioterapeuters oplæg til en evt. universitetsbaseret uddannelse; bestyrelsen har flere bemærkninger til oplægget og sender dem efterfølgende til René Andreasen. Bestyrelsens medlemmer sender i første omgang indlæg til Formand Uffe.

  • HBs ambition om at nedsætte optaget på uddannelsen. René og Tina vil gerne orientere om de forhold der gør sig gældende for HBs beslutning.

Optag og ledighed; udvikling på 45% siden 2008. Høj ledighed blandt de unge og stadigt stigende, 25 år og yngre. Hvis optaget ikke ændres i arbejdsstyrken (nettotalvækst), vil der være ca. 19.000 fysioterapeuter i 2025. Efterspørgsel estimeres til omkring 16.000. Foreningen ønsker at nedsætte optaget til 780 således at overproduktionen sænkes til 10%. Således bliver der fortsat optaget omkring 400 flere fysioterapeuter en i dag. Foreningen tror ikke længere på at vi fortsat kan generere tilstrækkeligt med jobs i fremtiden. Derfor skal optaget nedsættes. Der ses tendens til at de unge bliver ansat på dårlige kontrakter som ligger uden for overenskomst. Bestyrelsen for fraktionen for kliniske undervisere bakker op om foreningens beslutning.