Formalia vedr. opbevaring af skriftlige oplysninger

Angående Den kliniske undervisers pligt til, at opbevare skriftlige oplysninger om den studerende!

 Når studerende færdiggør et klinisk undervisningsforløb vil den kliniske underviser ofte have oparbejdet en mængde skriftlige informationer om den studerende. Det kan være noter, opgaver og andet.

Der har været forskellige opfattelser af hvordan den kliniske underviser skulle håndtere dette materiale efter afslutningen af den kliniske undervisning.

Fælles for alle er dog at materiale fremkommet under en eksamens situation skal gemmes 1 år.

Andre skriftlige noter og opgaver kan gemmes, men skal håndteres ensartet med den normale standard på det kliniske undervisningssted. Dvs. kun hvis det tjener et formål i dokumentations øjemed. Modsat skal materialet destrueres under hensyntagen til persondataloven.

 

Uffe Holmsgaard Rasmussen, Formand

-efter konsultation med Fuldmægtig Kirsten Lippert, kontor for Jura, Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelse.

Marts 2013